David Egan beboet voor 100.000 dollar

237

Elke activiteit waar dieren voor worden ingezet ligt onder een vergrootglas en daar is de rensport geen uitzondering op. Afgelopen zaterdag waren heel veel ogen gericht op de met 20.000.000 dollar gedoteerde Saudi-Cup en dus heb je als organisatie de verantwoordelijkheid om op te treden als jockeys hun boekje te buiten gaan. David Egan kan daar over meepraten, want hij ontving voor het iets te enthousiast aansporen van zijn paard een boete van 100.000 dollar. Of hij er een dag minder om geslapen heeft valt te betwijfelen, want hij verdiende met twee minuten werken 10% van de eerste prijs, wat staat voor 1 miljoen dollar. Jockey Mike Smith is nog altijd ‘recordhouder’ in Riyad. Hij ontving een jaar geleden voor hetzelfde vergrijp een boete van 210.000 dollar.