Geweldig nieuws vanuit Groningen

1106

Sweepstakes 2021 gaan door in Groningen op 1 augustus!

Met de gemeente Groningen heeft het bestuur van de Koninklijke Harddraverij- en Renvereniging Groningen (KHRV) afgestemd dat er twee extra koersdagen verreden kunnen worden dit jaar. Op zondag 18 juli zal er gekoerst worden, alsmede twee weken later op zondag 1 augustus. In de onlangs door de NDR gepubliceerde koerskalender 2021 waren deze koersdagen al “vergeven” aan Groningen. Gezien de situatie in Groningen, was het doorgaan van deze koersdagen echter allerminst zeker. Tot nu!

Op 18 juli staat o.a. de Sweepstakes Trial(s) op het programma. Op 1 april moeten geïnteresseerden voor deelname hun eerste inleg doen voor deze stakes-koers en aanmelding kan via de NDR.

Op zondag 1 augustus staan de klassieke Sweepstakes voor Hengsten/Ruins en Merries op het programma. Gelukkig gaan er twee opvolgers komen op de Groninger sintels voor de fantastische winnaars van 2020, Karola en Koen n Klasbak.

Na het eerdere besluit van de gemeente dat er maximaal tot 12 juni gekoerst kon worden, leken zowel de Trial(s) als de Sweepstakes niet meer verreden te kunnen worden in 2021. Het bestuur van de KHRV is zeer verheugd dat dit nu wel het geval zal zijn en dat de inspanningen dit mogelijk hebben gemaakt. Door deze positieve ontwikkeling kan het sportieve jaarlijkse hoogtepunt toch plaatsvinden in het Stadspark op 1 augustus. Met het opschuiven van de Derby naar september, past de Sweepstakes begin augustus naar verwachting ook prima in de opbouw van de driejarige paarden.

Overigens zal de rechtszaak ten behoeve van het verkrijgen van ontruimingsbescherming doorgaan. Reden hierachter is dat de KHRV ook in het najaar nog wenst te koersen. Op 13 april is de hoorzitting hiervan en enkele weken later mag de uitspraak worden verwacht.

Anderzijds is het bestuur momenteel drukdoende met het bespreken van haar “Drafsport 2.0” plan met diverse politieke partijen. Deze gesprekken vinden zowel plaats met coalitie als oppositie partijen. De reacties op de plannen geven reden tot optimisme, maar zijn bovenal volop aanleiding dat er niet opgegeven mag worden. Er zijn nog reële aanknopingspunten voor behoud en daar lijkt ook politiek draagvlak voor te zijn. Komende maanden moet dit verder vorm krijgen en op korte termijn zullen de ideeën van de KHRV met alle raadsleden worden gedeeld. Eerder deze maand stelden zes politieke partijen al de nodige kritische vragen inzake de drafsport aan het college van B&W en gaven zij aan mogelijkheden te zien voor behoud van deze tak van sport binnen de gepresenteerde plannen. Binnen deze door B&W gepresenteerde plannen rondom het Stadspark en in het bijzonder de drafbaan, moet ook ruimte zijn voor kleinschalige activiteiten naast grote evenementen zo gaven zij aan. De drafsport past daar prima binnen zo stelden VVD, de Stadspartij, 100% Groningen, CDA, PVV en Student & Stad.

Zondag 18 april staat de openingsmeeting gepland. Dat deze door zal gaan is echter allerminst zeker. Door de positieve ontwikkeling met twee extra koersdagen in juli en augustus heeft het bestuur ook besloten dat de eerste koersdag op 18 april enkel door zal gaan indien er publiek welkom is. Die kans lijkt, gezien de huidige ontwikkeling van de coronacijfers, zeer gering. Een moeilijk besluit, maar in een jaar waarin Groningen mogelijk voor het laatst koerst, willen we onze financiële middelen inzetten op dagen dat we in ieder geval (beperkt) publiek mogen ontvangen. Vorig jaar toen alle dagen gekoerst werd zonder betalende bezoekers waren in ieder geval eigenaren, leden, sponsoren, Club van 100-leden welkom. Als dat voor 18 april niet mogelijk blijkt, dan is er in onze ogen geen sprake van een waardige koersdag. Hopelijk kunnen we op 13 mei dan alsnog van start. Mocht publiek dan nog steeds niet welkom zijn, dan zal het bestuur opnieuw een weloverwogen afweging maken met de kennis van dat moment.