TROTR Interview Gérard Post Uiterweer

576

TROTR was op de baan van Emmeloord en sprak met Gérard Post Uiterweer. De voorzitter van de Kortebaanbond was samen met penningmeester Jasper de Jong naar de Noordoostpolder getogen om uit te zoeken wat daar de mogelijkheden zijn voor een alternatieve kortebaan. We maakten van de gelegenheid gebruik om even bij te praten met de voorzitter over de geweldige partner die ze vonden in wedaanbieder ZEturf en wat die samenwerking concreet betekent voor de deelnemers.