Loyaliteit fors beloond door Regiobanen Circuit

301

De Nederlandse draf- en rensport kent tal van grote uitdagingen. Publieke belangstelling, media-aandacht, prijzengeld, horeca- en wedomzet zijn hiervan de meest in het oog springende.

Het Regiobanen circuit heeft in 2022 gemeend om ook veel energie, tijd en geld te stoppen in de sportieve aspecten van de drafsport in Nederland. Want voor de professionals is het al jaren niet eenvoudig om een goede boterham te verdienen. Dat geldt ook voor liefhebbende eigenaren die haar sportieve kroost laten starten op de banen van Alkmaar, Joure, Emmeloord, Aduard, Eenrum en Hilversum. Hoewel daar de meest publieke belangstelling naar uit gaat, blijft het telkens weer een uitdaging om het prijzengeld op niveau te houden, laat staan te verhogen.

In Alkmaar, waar een nieuwe bestuurlijke wind waait, investeringen worden gedaan en fors wordt ingezet op publieke belangstelling, kan men terugkijken op een meer dan geslaagd seizoen in 2022. Dat geldt ook voor de grasbanen waar omzetrecords werden verbroken en het publiek liet weten nog altijd warme gevoelens te krijgen bij het zien van de rappe viervoeters. Om het paardenbestand in stand te kunnen houden en verder te kunnen stimuleren stond in 2022 ook in het teken van de in het leven geroepen ‘loyaliteitsbonus’. Maximaal € 1.700 viel er extra te verdienen voor de startende paarden. Een stimuleringsvergoeding voor eigenaren, trainers, eigenaartrainers en andere liefhebbers die ertoe moest leiden dat de velden voller werden en paarden de gelegenheid werd geboden om sportpaard te blijven. Immers, grotere deelnemersvelden levert meer spektakel, meer wedomzet en meer strijd op en daar profiteert uiteindelijk de hele sector van.

Hoewel er vooralsnog geen funding was voor een dergelijk ‘bonussysteem’ heeft Peter Delis, in het belang van de breedtesport, gemeend om de kosten die de loyaliteitsbonus met zich meebrengen, te dekken. Een geweldige geste van de man die het algemeen belang van de Nederlandse drafsport vooropstelt. Het in het leven geroepen systeem heeft zichzelf inmiddels meer dan bewezen: maar liefst 57 paarden komen in aanmerking voor de bonus waarvan ook de trainers profiteren, zij ontvangen 25% van het totaalbedrag.

Er kan getwist worden over de wijze waarop het paardenbestand en deelnemersbestand het best kan worden gestimuleerd. De een voelt meer voor verregaande investeringen in topsport, de ander ziet meer heil in een breed gedragen bestendige breedtesport. Die discussies moeten op inhoud worden gevoerd om ervoor te zorgen dat in 2023 kan worden voortgeborduurd op de successen van 2022. Of er opnieuw een loyaliteitsbonus in het leven wordt geroepen is nog niet bekend. De funding van een dergelijk systeem is nog niet rond en is ook de verantwoordelijkheid van de hele sector. Deze kan en moet zich ook niet afhankelijk willen maken van de goedheid van een individu. Het vereist een breedgedragen aanpak. Want een ieder kan het erover eens zijn dat vooral de inspanningen in het Regiobanen circuit ertoe hebben geleid dat de belangstelling voor de drafsport is toegenomen, de deelnemersvelden vaak voller dan vol waren en de omzetten van zowel de horeca als het wedden de verwachtingen hebben overtroffen.