Nieuw bestuur KHRV strijdt voor behoud Groningen (Interview Maarten de Nooij)

725

Het lijkt alsof ‘de sector’ al afscheid heeft genomen van de drafsport in het Stadspark. Dat laatste is ook niet zo raar, want op 9 september 2020 viel immers het doek voor de drafbaan en per 1 januari van dit jaar is de huur met de KHRV opgezegd. In dat kader is het vrij opmerkelijk dat een groep vrijwilligers zich achter de schermen nog steeds met man en macht inzet voor behoud van de drafsport in Groningen. Middels initiatieven als de ‘Club van 100’ en een heuse ‘crowdfunding’ actie wordt er zelfs om financiële steun gevraagd binnen de sector. Toch is een foto van een beteuterd kijkende Kees de Bock die stelt dat de kas leeg is vermoedelijk niet genoeg om de Nederlandse drafsportliefhebber over de streep te trekken. TROTR legt daarom Maarten de Nooij, KHRV adviseur en beoogd opvolger van Jan Veenstra als voorzitter, een zevental vragen voor. TROTR biedt hem daarmee een podium om u te overtuigen dat uw donatie de moeite waard is.

Maarten, stel jezelf eens voor?

Ik ben 38 jaar en woon met mijn vrouw en twee dochters (2 en 5) in Haren, wat tegenwoordig ook onder de gemeente Groningen valt. Van jongs af kom ik al op verschillende drafbanen in Nederland. Mijn moeder is een “Bolwijn”, en voor velen zal dat een bekende naam uit de sport zijn. Mijn opa had al dravers en “Oom Dirk” is natuurlijk ook jarenlang als trainer en rijder actief geweest. In mijn jonge jaren kwam ik geregeld en met veel plezier bij Cees Wortel op stal, waar mijn ouders hun koerspaarden hadden staan. Toen hij ermee stopte zijn de paarden naar de stal van Henk Hamming gegaan, waar ik al regelmatig kwam om paarden uit te rijden. Henk heeft mijn enthousiasme aangewakkerd om amateurrijder te worden. In 2014 heb ik mijn amateurlicentie verkregen door het examen te behalen met de fijne merrie Karina WB. Tegenwoordig probeer ik minimaal zo’n 5 tot 6 keer per jaar te starten met Hot Shot Rob. Een fantastisch amateurpaard waar ik inmiddels eenmaal mee mocht winnen in Eenrum en tevens diverse mooie klasseringen mee mocht behalen.

Ik heb een achtergrond in de commercie en marketing, waarbij ik tot voor kort werkte bij één van de grootste digital marketing bureaus van Nederland en als MT lid commercieel eindverantwoordelijk was. Die drukke baan gaf me geen ruimte om veel naast mijn werk te doen icm een jong gezin. Die ruimte is er eind 2020 wel gekomen en toen heb ik besloten me als vrijwilliger in te zetten voor de Koninklijke Harddraverij- en Renvereniging Groningen. Sindsdien ben ik veel bezig met de sport in Groningen en het behoud ervan. De baan ligt me aan het hart en in deze moeilijke tijden zijn vrijwilligers die zich in willen zetten harder nodig dan ooit. Na diverse goede gesprekken met Siebren de Jong en Kees de Bock heb ik tevens besloten om me beschikbaar te stellen voor het voorzitterschap, wetende dat de huidige voorzitter graag het stokje over wil dragen.

Op de officiële website van de Gemeente Groningen valt te lezen dat de drafsport stopt en dat er op dat besluit geen bezwaar en beroep mogelijk is. Waarom zijn jullie dan toch een juridische procedure gestart?

Het klopt inderdaad dat tegen de huuropzegging geen beroep mogelijk is. Dat vechten we dus ook niet aan. Wat we wel willen bewerkstelligen middels de juridische procedure is dat we van de rechter “Ontruimingsbescherming” krijgen tot 4 januari 2022. Dat betekent een jaar uitstel op het ontruimingsverzoek van de gemeente dat ons was opgelegd per 4 januari 2021. Veel belangrijker is dat we bij een gelijk van de rechter, een volledig koersseizoen kunnen organiseren inclusief de Sweepstakes. Dat is ons veel waard, zeker als je bedenkt dat we in 2020 alle koersdagen zonder betalend publiek hebben moeten organiseren ivm corona. Na 98 jaar drafsport in het Stadspark is dat een onverteerbaar en onwaardig einde naar onze mening. De gemeente gaf ons de mogelijkheid om middels een zogenaamde bruikleenovereenkomst tot 13 juni 2021 te koersen. Door ondertekening zou de drafsport geen enkele (juridische) mogelijkheid meer hebben om na deze datum te kunnen koersen. Je tekent in dat geval je eigen “doodvonnis”. We zijn wel enorm enthousiast en gedreven, maar niet gek! Kortom, onacceptabel om te ondertekenen gezien de ruimte die er nog is voor verzet.

Wetende in welke situatie we zitten in Nederland is de kans aanwezig dat we tot begin juni enkel koersdagen zonder publiek kunnen organiseren, als er al gekoerst mag worden. De kans op koersen met publiek in de tweede helft van het jaar is simpelweg veel groter. De gemeente wilde bijvoorbeeld op geen enkele wijze extra ruimte geven om alsnog de sinds 1942 georganiseerde klassieke Sweepstakes doorgang te laten vinden in juli.

We denken goede kansen te hebben op ontruimingsbescherming. De rechter weegt de belangen van de huurder en verhuurder in deze af en weegt mee hoe lang een partij ergens al gebruik van maakt en hoeveel tijd die heeft gekregen om een fatsoenlijk vergelijkbaar alternatief te vinden. Sinds 1923 is de KHRV actief in het Stadspark en we weten pas sinds 9 september 2020 officieel dat de huur met instemming van een kleine meerderheid in de gemeenteraad (24 voor / 19 tegen) opgezegd ging worden per 1/1/2021. Indien je dat als vertrekpunt neemt en de burgemeester van Groningen onlangs alle grote evenementen tot in ieder geval 1 juni heeft verboden, maakt dat wij positief gestemd zijn om in het gelijk gesteld te worden. Grootschalige evenementen lijken maar beperkt aan de orde in 2021 voor specifiek het Stadspark en daar kunnen wij prima naast opereren en belemmerd in onze ogen ook maar zeer beperkt de belangen van de gemeente. In tegenstelling tot hun eigen beweringen, zijn er vanuit de gemeente geen investeringen nodig om dit jaar te kunnen koersen. Kortom, we denken een sterke zaak te hebben.

Mocht de rechtszaak gewonnen worden, wat zijn dan jullie plannen voor 2021 en daarna?

Als de rechtszaak wordt gewonnen, dan moet er natuurlijk gekoerst worden!!! En bij voorkeur met publiek, heel veel publiek. We hebben de ambitie om 6 of 7 koersdagen in dat geval te organiseren tussen april en oktober. Ik denk dat het voor alle betrokkenen in de sport goed is dat Groningen deze koersdagen organiseert. De animo om te koersen met paarden in Groningen is er. Vaak betreft het paarden die net niet goed genoeg zijn om een rol van betekenis te kunnen spelen op VPW, maar die kunnen bij ons wel meedoen. Of jonge paarden die ervaring op kunnen doen in een minder zware competitie.

Het geeft ons tevens de tijd om te kijken hoe diverse politieke discussies gaan verlopen. Wat onze kansen na 2021 zijn is op dit moment niet in te schatten. Eind maart vergadert de gemeenteraad wederom over de invulling van de drafbaan als top-evenemententerrein. De business case, die vooralsnog gebouwd lijkt op drijfzand, moet nog door de gemeenteraad worden goedgekeurd. Dit geldt evenzo voor de financiering van het plan. Goedkeuring hierop is allemaal nog geen vanzelfsprekendheid hebben we al van diverse politieke partijen vernomen.

Daarnaast hopen we dat de oppositie vanuit de omliggende wijken nog groter en feller wordt. Er is hoop. Bewoners beginnen zich de impact te realiseren van de plannen waarbij in totaal 24 evenementen mogen plaatsvinden in het Stadspark, waarvan 12 grote evenementen op de drafbaan. Dat is enorm. Met de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 in het vooruitzicht, waardoor mogelijk het politieke landschap gaat verschuiven, kan de oppositie vanuit de buurtbewoners weleens gunstig uitpakken voor de drafsport. Immers een compromis over minder evenementen op de drafbaan zou ineens weer ruimte kunnen geven voor onze sport… Zover is het echter nog lang niet en dus concentreert de KHRV zich op 2021 en datgene waar ze wel invloed op uit kan oefenen.

We zullen hoe dan ook gebruik gaan maken van de mogelijkheid om eind 2021 wederom verlenging van de ontruimingsbescherming aan te vragen bij de rechter voor 2022. Het is in Nederland mogelijk om dat driemaal te doen. We blijven ons dus ook bij winst onverminderd inzetten voor behoud na 2021.

Het boven water krijgen van het legaat van Scholten daar mikken we in ieder geval niet meer op. Wat nog wel onduidelijk is, dat is de rol van de monumentale status van het gehele Stadspark en van specifiek de drafbaan daar binnen.  We laten dit onderzoeken hoe het zit en of het kan helpen bij onze zaak.

Jullie hebben een crowdfunding actie opgezet. Wat is het idee hierachter en waartoe zou het moeten leiden?

Bij winst van de rechtszaak willen wij 6 tot 7 koersdagen organiseren. Elke koersdag kost geld. Veel geld. De organisatie draait op vrijwilligers, maar er zijn een hoop externe kosten. Denk hierbij aan kosten vanuit de NDR voor functionarissen, het prijzengeld, audio- en videokosten voor o.a. live beelden via internet etc. Die kosten moeten allemaal gedekt worden door de KHRV. Onze inkomsten komen hoofdzakelijk uit sponsoring en entreegelden.

Doordat in 2020 alle koersdagen zonder betalend publiek zijn geweest, is er een fors verlies geleden waardoor de reserves op zijn. We hebben gelukkig een aantal heel trouwe sponsoren die ook voor 2021 hun bijdrage hebben toegezegd. Fantastisch is dat! Echter merken we ook dat sponsors het moeilijk hebben om hun eigen business overeind te houden door corona en zij financieel onder grote druk staan. Tevens zijn er geen garanties te geven of ze aanwezig mogen zijn met bijvoorbeeld personeel of zakenrelaties ivm corona. Dat heeft impact op onze sponsorinkomsten.

Daarom zijn we het initiatief van crowdfunding gestart. Een principe waarbij je vraagt om een donatie zonder daar een tegenprestatie voor te hoeven leveren. Vele kleine giften kunnen gezamenlijk een groot bedrag maken. Dat is de gedachte. Met de petitie voor behoud van de drafsport in Groningen konden we rekenen op ca 5.000 steunbetuigingen. Allemaal sympathisanten van onze mooie sport in het Stadspark. Dat sterkte ons in de gedachte dat we succesvol zouden kunnen zijn met deze actie waarin we iedereen vragen om een donatie te doen die bij hem of haar past. We zijn oprecht met elke donatie blij. Bij een donatie van minimaal € 5,- krijgt men een vrij-entreekaart voor een koersdag naar keuze. Vanuit de gedachte dat ook veel niet drafsport-insiders onze petitie hebben ondertekend lijkt het een hele mooie kans om nieuw publiek laagdrempelig met onze sport kennis te laten maken.

We merken echter terughoudendheid vanuit de eigen sector zelf als het gaat om support in welke vorm dan ook. Uitzonderingen uiteraard daargelaten. Men lijkt ons al opgegeven te hebben, terwijl we nog volop in verzet zijn en nog realistische kansen hebben om in ieder geval heel 2021 te koersen. Daar zou iedereen toch het belang van moeten inzien denk ik. Zeker gezien de huidige situatie waarbij er al maanden geen koersen in eigen land zijn. Ook in Groningen valt er wat te verdienen voor zowel trainers als eigenaren als we een heel seizoen kunnen koersen!! De aandacht vanuit de eigen sector voor onze strijd en initiatieven is helaas veel te beperkt, terwijl we op bijvoorbeeld heel veel steun van lokale media kunnen rekenen. Zelfs landelijke media weten ons te vinden. Zij informeren regelmatig naar de stand van zaken en publiceren geregeld nieuwsitems op (digitale) krant, radio en tv. Dat helpt in onze strijd en geeft bijvoorbeeld bekendheid aan de crowdfundingactie.

Ik wil dus iedereen met nadruk oproepen om onze acties te blijven steunen. Die steun betreft niet enkel donaties, want ook wij realiseren ons heel erg goed welke impact corona heeft op bijvoorbeeld de trainers, rijders, eigenaren en anderen in de keten. Maar iedereen kan zijn steentje bijdragen door bijvoorbeeld onze acties via Facebook te delen en hiermee veel meer bekendheid eraan te geven. Crowdfunding kan een enorme boost krijgen door veel bereik te creëren binnen social media. Die impact kan ongekend zijn weet ik vanuit mijn zakelijke ervaring. Ik zie diverse stallen met honderden volgers op social media die allemaal op hun manier weer kunnen bijdragen. De affiniteit met onze sport zal er zijn als je een stal volgt. Kortom, met 1 klik op “delen” kunnen we samen wat voor elkaar krijgen. Echt!

Mocht de rechtszaak niet gewonnen worden, wat gebeurt er dan met de ontvangen donaties?

Het streefbedrag van € 25.000 is benodigd om een volledig seizoen met 6 of 7 koersdagen te organiseren ervan uitgaande dat we publiek mogen ontvangen. We gaan zien hoever we komen qua funding, maar we lijken veel sympathie te krijgen voor de strijd die we voeren. Na slechts enkele dagen staat de teller al rond de € 3.000. Indien de rechtszaak niet gewonnen wordt zullen we alsnog 3 koersdagen organiseren tot de datum van 13 juni. Dan is het ook definitief einde oefening. Juridisch is er dan niks meer mogelijk en de wethouder zal vervolgens spoedig af willen van de sintelbaan is onze indruk, zodat er geen weg terug meer is.  We zullen dan alles in het werk stellen om met het beschikbare budget een zeer waardig einde te geven aan bijna 100 jaar drafsport in het Stadspark. Kortom, alle donaties vloeien terug in de drafsport op de baan in Groningen. De kans dat er geen enkele koersdag meer komt schat ik nihil. Mocht dat onverhoopt toch zo zijn, dan zullen we andere banen financieel ondersteunen middels sponsoring. Kortom, elke euro zal ten behoeve van de drafsport worden ingezet.

Hoe staat de Stichting NDR tegenover jullie strijd?

Zeer positief. Ik heb afgelopen maanden goed contact onderhouden met Paul Mulder van de SNDR en we hebben hun volledige steun. Zij zijn verheugd dat een enthousiast team in Groningen is opgestaan om de schouders er nog een keer onder te zetten.  Paul Mulder is ook aangeschoven in ons gesprek met de wethouder medio november en is dus van alle zaken op de hoogte en nauw betrokken bij de KHRV. Naast HRV Drachten en Zeturf, heeft ook de SNDR besloten ons financieel te steunen in de juridische strijd. We houden die kosten beheersbaar door er zelf veel tijd in te steken. SNDR ziet het belang voor de gehele drafsportsector dat Groningen blijft bestaan als één van de vier professionele banen in Nederland. Daarnaast hebben we goed contact over het aankomende seizoen en de invulling daarvan.

Ik heb gelezen dat er een nieuwe club vrijwilligers is opgestaan om de schouders eronder te zetten. Over wie hebben we het dan en wat gaan ze doen?

Indien de ledenvergadering van de KHRV ermee instemt zal per eind februari/begin maart een nieuw bestuur geformeerd worden. Zoals aangegeven zal ik de voorzittersrol op mij nemen. Geert Sprik, onder andere vrijwilliger bij Nakoersen.nl, zal de functies van penningmeester en secretaris vervullen. Sytske de Vries, reeds huidig bestuurslid, zal Sport onder haar hoede nemen en zich o.a. met uitschrijvingen en inschrijvingen bezig houden. Kees de Bock is al de nodige jaren bekend als Adviseur, maar zal ook toetreden tot het nieuwe bestuur. O.a. Media, Pers en Politieke relaties zal hij primair voor zijn rekening nemen. En tot slot complementeert Laurens Brocken het nieuwe bestuur. Hij is nieuw in de drafsport maar kan daarmee als geen ander “out of the box” denken en handelen. Met Sponsoring is hij wel bekend en dat zal o.a. zijn focus zijn.

Afgelopen jaar is Siebren de Jong als Adviseur zeer nauw betrokken geweest bij de KHRV. Met name op financieel en juridisch vlak verleent hij support. Ik ben zeer blij dat naast de inzet van de anderen Siebren zijn inspanningen voor onze vereniging in 2021 ook weer heeft toegezegd.

Overtuigd? Steun Groningen dan hier.