KHRV blikt terug op goede hoorzitting

202

Hoorzitting

Het bestuur van de Koninklijke Harddraverij- en Renvereniging Groningen (KHRV) heeft een goed gevoel overgehouden aan de hoorzitting vanmiddag bij de rechtbank in Groningen. De KHRV heeft een rechtszaak tegen de gemeente Groningen aangespannen om op die manier een volledig koersseizoen af te kunnen werken. Middels het verkrijgen van ontruimingsbescherming wil zij dit bewerkstelligen.

Dit goede gevoel zit hem met name in het feit dat de vereniging alle zaken heeft kunnen aanstippen die zij graag kenbaar wilde maken zo geeft voorzitter Maarten de Nooij aan. “We hebben de rechter middels onze pleitnotitie en beantwoording van vragen goed mee kunnen nemen in onze zienswijze dat evenementen en drafsport samen kunnen gaan dit jaar. Anderzijds hebben we ons tijdens de hoorzitting wederom constructief opgesteld en aangegeven dat we zoals altijd bereid zijn om met de gemeente in gesprek te gaan over een oplossing. ”Beide partijen, maar met name de gemeente werd op een aantal onderwerpen aan kritische vragen onderworpen. De rechter wilde o.a. een beter beeld krijgen van de geplande werkzaamheden van de gemeente in relatie tot de goedkeuring die daarvoor nog moet komen vanuit de gemeenteraad. De nader uitgewerkte plannen rondom exacte invulling van het terrein zijn tot op heden nog niet gepresenteerd aan de gemeenteraad. Hierdoor is er dus ook nog geen goedkeuring verkregen voor grote en kostbare ingrepen zoals bijvoorbeeld het verwijderen van de sintelbaan zo werd duidelijk. De KHRV wil voorkomen dat daarop onomkeerbare ingrepen plaatsvinden zonder dat er enerzijds goedkeuring is verkregen en anderzijds omdat ze zelf nog volop in gesprek is met raadsfracties uit de coalitie en oppositie. De gesprekken met de fracties richten zich op de Drafsport 2.0 plannen van de vereniging.

De rechter legde de gemeente tevens voor of er mogelijkheden zijn om gefaseerd haar werkzaamheden te verrichten vanaf oktober door bijvoorbeeld te starten met het vervangen van de drainage en andere ingrepen op het middenterrein en daarbij de sintelbaan te ontzien. De gemeente stelt dat dit onmogelijk is en geeft tevens aan dat als de werkzaamheden niet starten in oktober en ingrepen op bijvoorbeeld de sintelbaan uitblijven, het concert van Guns N’ Roses volgend jaar juni in het gedrang komt. Er dient aan specifieke eisen van de organisator te worden voldaan en dat is nu nog niet het geval zo bracht de gemeente naar voren. Nadere concrete vragen van de rechter daarover inzake de specifieke eisen konden niet worden beantwoord evenals het overleggen van enig schriftelijk bewijs van dergelijke eisen vanuit de organisator zoals een noodzakelijke verwijdering van de sintelbaan.

De rechter doet over ca. 4 weken uitspraak.