Grote plannen met Duindigt

1145
Start herontwikkeling complex Duindigt
Lang was het stil rond de plannen met Duindigt, maar vandaag werd man en paard genoemd in een paginagroot artikel in de telegraaf. Achter de schermen is een mega interessant plan gesmeed voor een nieuw te ontwikkelen paardensportcomplex met alle ruimte voor de draf- en rensport. Voordat wij het veld in trekken om de eerste reacties op dit geweldige nieuws te peilen, delen we hier alvast het officiële persbericht.
Persbericht: 
Historische locatie krijgt brede, hoogwaardige hippische bestemming
Wassenaar, 21 juni 2021
Een team van deskundigen, onder leiding van initiatiefnemer Gerard Hoetmer, start in samenwerking met de gemeente Wassenaar met het opstellen van een Stedenbouwkundig Programma van Eisen voor een nieuw te ontwikkelen paardensportcomplex, dat de draf- en rensport op deze historische locatie moet behouden en moet voorzien in faciliteiten voor de hippische top-, breedte- en recreatiesport.
Alle takken van paardensport
Er is in de afgelopen twee jaar een plan ontwikkeld om de paardensport op deze historische plek voor de lange termijn te behouden en te versterken. In het plan blijft de draf- en renbaan op de bestaande plek waarmee de huidige landschappelijke open vlakte blijft bestaan. Binnen de draf- en renbaan worden nieuwe paardensport voorzieningen ontwikkeld voor activiteiten voor de spring-, dressuur- en polo-paardensport. De vele mogelijkheden die de omgeving biedt, maakt het in de toekomst mogelijk om ook faciliteiten voor eventing en endurance te ontwikkelen waardoor het toekomstige complex een functie krijgt voor paardensport in een breed scala van disciplines. De kwaliteit van de faciliteiten geeft ruimte voor zowel de top- als de breedtesport en is daarmee uniek in Nederland.
Maurice Westerwoudt
Voor de operationele zaken binnen de draf- en renbaan en voor coördinatie van de werkzaamheden voor het project is sinds vandaag Maurice Westerwoudt aangesteld. Hij heeft ervaring binnen topsport organisaties en -evenementen en was ondermeer verantwoordelijk voor zowel de bouwcoördinatie als de operationele activiteiten van het nieuwe ADO stadion in Den Haag.
Grote verbouwing
“Het huidige draf- en rensport complex Duindigt herinnert slechts in zeer beperkte mate aan het roemrijke verleden van de paardensport in Wassenaar” zegt Gerard Hoetmer.” Als er niet wordt ingegrepen zal Duindigt als hart van de paardensport verloren gaan.”
Buiten de sportfaciliteiten wordt op het huidige terrein van draf- en renbaan Duindigt een nieuw hoofdcomplex gebouwd, waarin een nieuwe tribune en de verschillende paardenfaciliteiten worden gecombineerd met een hoogwaardige hotel- en restaurantvoorziening. Onderzoek wordt gedaan naar de bouw van een aantal woningen, eventueel als short-stay woningen behorende bij het hotel. Tevens wordt onderzocht of er parkeergelegenheid mogelijk is met een nieuwe ontsluiting vanaf de doorgaande Landscheidingsweg.
Internationaal karakter
Deze nieuwe hoogwaardige voorziening vervult een belangrijke rol voor de lange termijn voor de (inter)nationale activiteiten van de paardensport in het westen van het land, maar zal ook toegankelijk zijn voor de bewoners en gebruikers van het omliggende gebied waarmee ook het voorzieningenniveau in Wassenaar-zuid een nieuwe en gewenste impuls krijgt.
SPvE
Het planconcept past binnen het vastgestelde toetsingskader en is besproken met ondermeer de gemeente, provincie, Rijkswaterstaat en de omgevingsdienst. De diverse partijen onderkennen het belang van een aansprekend paardensportcentrum vanuit de historie maar ook het recreatief belang voor de regio voor de toekomst.
Een team van deskundigen is gestart met het opstellen van een Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) in nauwe samenwerking met de gemeente Wassenaar. Hierin staan de verschillende beleidskaders, het programma en de ruimtelijke gevolgen beschreven en zal hiermee getoetst worden aan de geldende wettelijke uitgangspunten. Over het SPvE zal binnenkort participatie plaatsvinden met omwonenden en belanghebbenden.