SNDR scherpt regels zweepgebruik aan

592

Wassenaar – Dierenwelzijn is een belangrijke bepalende factor binnen de draf- en rensport. De zweep blijkt bij uitstek beeldbepalend te zijn voor de maatschappelijke perceptie van de draf- en rensport. De regels voor het zweepgebruik zijn nu aangescherpt. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. Per 1 januari 2023 gaan nieuwe regels in voor het gebruik van de zweep tijdens koersdagen op de lange baan, voor draverijen en voor rennen.

Vanaf 2023 zal het gebruik van een zweep (lees ‘karwats’ voor de rensport) voor het aansporen van het paard verboden zijn. De zweep mag vanaf de aangegeven ingangsdatum nog slechts worden meegevoerd ter correctie en alleen worden ingezet indien er zich een situatie voordoet waarin de veiligheid van mens en dier in het geding kan komen.

Alleen corrigeren mag 

Zo staat omschreven dat bij meevoeren van de karwats deze niet in zijwaartse richting mag worden gehouden c.q. gehanteerd. Alleen het, ter correctie, onderhands gebruik van de karwats is toegestaan. Bij gebruik van de karwats mag de arm niet boven schouderhoogte uitkomen. Wanneer door foutief hanteren c.q. houden van de karwats nadeel ontstaat voor een andere deelnemer en de rijder opzet of grove nalatigheid kan worden verweten, wordt het paard uitgeschakeld en de rijder bestraft.

Forse boetes voor niet naleven regels

Bij de eerste overtreding krijgt men 200 euro boete en een schorsing van drie dagen. De boetes lopen bij herhaling op tot 600 euro en tien dagen schorsing. Na een derde herhaling komt het voor het tuchtcollege van de NDR.

Klik hier voor de reglementswijzigingen per 1 januari 2023