Camiel Mellegers opnieuw vicepresident Europese Drafbond

268

De 78e algemene jaarvergadering van L’Union Européenne du Trot (UET) vond plaats op 25 juni op drafbaan Vincennes te Frankrijk. In de algemene vergadering werd unaniem gekozen om het huidige bestuur een nieuwe termijn aan te laten gaan.

Namens de Nederlandse Draf- en Rensport is Camiel Mellegers al enkele jaren afgevaardigd en vervult de rol van 2evicepresident. De Stichting Nederlandse Draf- en Rensport is trots dat Nederland wederom een belangrijke bestuurlijke bijdrage kan leveren aan de Europese drafsport.

Naast de herbenoeming van het bestuur werden er meerdere belangrijke onderwerpen besproken. In de terugblik van de afgelopen twee jaren werd natuurlijk stil gestaan bij de impact van Corona op de Europese drafsport en op de brute inval van Rusland in haar buurland Oekraïne.

Dierenwelzijn was een van de belangrijkste onderwerpen en zal de komende maanden dit ook blijven, streven hierbij is om Europese regelementen in zake dierenwelzijn gelijk te krijgen.

De Trotting Master wordt verder uitontwikkeld en zal als de Champions League van de Europese drafsport fungeren. Tijdens vijftien tot zeventien grote Group I koersen door heel Europa zullen kwalificatiepunten te verdienen zijn voor de finale van € 500.000,-, welke afwisselend zal worden verreden op Solvalla (Zweden) of Vincennes (Parijs) en in oktober 2023 voor het eerst plaats vinden.

VLNR: Secretaris Guillame Maupas (Frankrijk), 1e vice-president Achille Cassart (Belgie), President Marjaana Alaviuhkola (Zweden), 2e vice-president Camiel Mellegers (Nederland) en technisch adviseur Peter Truzla (Oosterrijk)